ابر خصوصی Multi-Tenant vs Single-Tenant VMware

رایانش ابری مزایای بی شماری دارد و هر سال ، شرکت های بیشتری در حال تغییر هستند. س Theال این است- آیا باید معماری چند مستاجر در مقابل...

ادامه مطلب