اپل: سیستم ضد کودک فعال نمی شود تا حداقل 30 تصویر شناسایی نشوند

سیستم برای تشخیص و توقف تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان در iCloud (شاید ناگزیر) موجی از هشدار را به راه انداخته است که همان سیستم...

ادامه مطلب

نوجوانان صاحب فن و فناوری با نرخ هشدار دهنده به سراغ کلاهبرداری های آنلاین می روند

بر اساس جدید مطالعه از گربه ماهی اجتماعی. در حقیقت ، تعداد افراد زیر 20 سال قربانی این کلاهبرداری ها بین سالهای 2017 تا 2020 156 ...

ادامه مطلب