مروری بر برون سپاری امنیت فناوری اطلاعات برای MSP ها

این معضلی است که بسیاری از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده (MSP) با آن روبرو هستند: برون سپاری امنیت شبکه به یک شریک خارجی یا تأمین امن...

ادامه مطلب