نه ، انویدیا همه را با یک مدیر عامل کامپیوتر تولید نکرد

صبر کنید ، آیا انویدیا در واقع از نسخه رایانه ای مدیرعامل شرکت برای ایجاد یک آدرس اصلی کامل استفاده کرده است؟ اوه ، نه اما یک شرکت ...

ادامه مطلب