امنیت سایبری سازمانی چیست؟ تعریف و بهترین شیوه ها

در سال 2013، یاهو یک نقض داخلی داده داشت که هدف 3 میلیارد حساب. این شرکت به طور عمومی اعلام کرد که این حادثه در طول فرآیند خرید توسط Ve...

ادامه مطلب

مروری بر برون سپاری امنیت فناوری اطلاعات برای MSP ها

این معضلی است که بسیاری از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده (MSP) با آن روبرو هستند: برون سپاری امنیت شبکه به یک شریک خارجی یا تأمین امن...

ادامه مطلب

مروری بر برون سپاری امنیت فناوری اطلاعات برای MSPها

این معضلی است که بسیاری از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده (MSP) با آن روبرو هستند: برون سپاری امنیت شبکه به یک شریک خارجی یا تأمین امن...

ادامه مطلب

حفاظت از بازی DDoS: چگونه محافظت کنیم و چگونه از حملات جلوگیری کنیم

انکار سرویس توزیع شده (DDoS) برای چندین دهه یک آفت در اینترنت بوده است. DDoS یک حمله سایبری است که سرورها یا کاربران را با ترافیک یا د...

ادامه مطلب

محافظت از بازی DDoS: چگونه محافظت کنیم و چگونه از حملات جلوگیری کنیم

انکار سرویس توزیع شده (DDoS) برای چندین دهه یک آفت در اینترنت بوده است. DDoS یک حمله سایبری است که سرورها یا کاربران را با ترافیک یا د...

ادامه مطلب

انتخاب بهترین امنیت تشخیص و پاسخ مدیریت شده (MDR).

تشخیص مدیریت شده چیست و امنیت پاسخ (MDR)؟MDR، در دنیای امنیت، مخفف Managed Detection and Response است. MDR Security یک سرویس امنیت سایب...

ادامه مطلب

انتخاب بهترین امنیت تشخیص و پاسخ (MDR)

تشخیص مدیریت شده چیست and Response (MDR) Security؟ MDR ، در دنیای امنیت ، مخفف تشخیص و پاسخ مدیریت شده است. MDR Security یک سرویس ا...

ادامه مطلب

5 نکته مهم امنیتی در ماه آگاهی از امنیت سایبری

ماه آگاهی ملی امنیت سایبری از وب مایع مبارک! امسال، پیام اصلی CISA (امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آژانس) و NCSA (اتحاد ملی امنیت سایبری...

ادامه مطلب

انتخاب امنیت تشخیص و پاسخ مدیریت شده (MDR)

تشخیص مدیریت شده چیست and Response (MDR) Security؟ MDR ، در دنیای امنیت ، مخفف عبارت Managed Detection and Response است. MDR Se...

ادامه مطلب

یک چک لیست کامل سخت شدن سرور تاکتیکی

سرورها ستون فقرات مدرن ترین زیرساخت فناوری اطلاعات هستند. چه مجازی ، چه فیزیکی و چه ترکیبی از هر دو ، زیرساخت سرور عملکرد محاسباتی ل...

ادامه مطلب

12