زنان در فناوری: امبر اوگلزبی

یک مدیر سیستم پشتیبانی Nexcess در ارتباط با پدرش در زمینه فناوری، کمک به مشتریان تا جایی که می تواند و یادگیری سؤال پرسیدن. امبر اوگلزب...

ادامه مطلب

زنان در فناوری: کاترین لنگ

iTheme's Wrangler درباره دوست داشتن یک چالش ، وفادار ماندن به خودتان و تشویق دیگران. "اگر بتوانم لبخند بزنم ، یا حتی بهتر از ...

ادامه مطلب