بوئینگ استارلینر پس از تاخیر در راه اندازی به کارخانه باز می گردد

بوئینگ بازگشت CST-100 Starliner به کارخانه تجاری و تاسیسات پردازش محموله (C3PF) تا بتواند بفهمد چه چیزی باعث شده فضاپیما پرتاب برنا...

ادامه مطلب